BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY

Již od roku 2003 se naše společnost zabývá širokým spektrem služeb v oblasti ochrany majetku a osob.

Pult Centrální Ochrany - PCO

Pult centrální ochrany (PCO) je specializované pracoviště s 24hodinovým provozem a se zvláštním režimem v rámci dodržování veškerých předpisů pro nakládání s citlivými daty.Pracoviště PCO je vybavena nejmodernější technologií centrálního vyhodnocování monitorovaných objektů (s využitím všech dostupných typů přenosu od telefonní linky přes GSM, SMS, GPRS až po komunikaci přes internet. Smlouvou o připojení na PCO je klientům poskytována jistota při řešení případných pojistných událostí v rámci pojistné smlouvy.Působnost PCO je celoplošná na území ČR. K objektům, jež jsou mimo zónu výjezdu vlastní zásahové jednotky, vyjíždí jednotky místně příslušných smluvních zásahových skupin. Samozřejmostí je podávání pravidelného (na vyžádání též mimořádného), zpravidla měsíčního hlášení klientovi.

Poskytované služby dohledového centra

- dálkový monitoring EZS (elektronickou zabezpečovací signalizací)
- dálkový monitoring EPS (elektronickou požární signalizací)
- dálkový monitoring CCTV (kamerovým systémem)
- kontrola stavu objektu výjezdovou jednotkou
- zajištění pachatele výjezdovou jednotkou

  • kontrola pohybu osob (zaměstnanců) v objektu
  • monitoring uzamykání objektu (kontrola elektronického zakódování objektu v dohodnutém čase)
  • zajištění objektu proti vzniku dalších škod
  • služba TÍSEŇ – rychlé přivolání pomoci
  • střežení automobilů pomocí sytému GPS