Bezpečnostní služby

 

Bezpečnostní služby – úvod

Využíváme svých bohatých zkušeností získaných více než desetiletým působením na trhu v oblasti bezpečnostních služeb a technologií. Nabízíme komplexní řešení problémů týkající se bezpečnosti ve formě integrované bezpečnostní služby. To znamená, že nejsme závislí na dalších organizacích, abychom vám mohli nabídnout fungující, ucelený bezpečnostní systém. Provozujeme vlastní pult centralizované ochrany (PCO) podpořený našimi zásahovými skupinami. Naši pracovníci, dosazováni z řad bývalých profesionálů, odvádějí vysoce kvalifikovanou práci.

Poskytujeme komplexní služby v oblasti ochrany majetku a osob. Provádíme celoroční nepřetržitou ochranu objektů proti jakémukoliv poškození, které by vám přivodilo materiální či finanční újmu.

Všechny jednotlivé složky bezpečnostních služeb jsou specifické a nelze tedy poskytnout jejich konkrétní cenu. Cena za poskytnuté služby se stanovuje individuálně dle rozsahu a její náročnosti.

 

Pult centrální ochrany (PCO)

Pult centrální ochrany (PCO) je specializované pracoviště s 24hodinovým provozem a se zvláštním režimem v rámci dodržování veškerých předpisů pro nakládání s citlivými daty. Pracoviště PCO je vybaveno nejmodernější technologií centrálního vyhodnocování monitorovaných objektů (s využitím všech dostupných typů přenosu od telefonní linky přes GSM, SMS, GPRS až po komunikaci přes internet). Smlouvou o připojení na PCO je klientům poskytována jistota při řešení případných pojistných událostí v rámci pojistné smlouvy. Působnost PCO je celoplošná na území ČR. K objektům, jež jsou mimo zónu výjezdu vlastní zásahové jednotky, vyjíždějí jednotky místně příslušných smluvních zásahových skupin. Samozřejmostí je podávání pravidelného (na vyžádání též mimořádného), zpravidla měsíčního hlášení klientovi.

 

Poskytované služby dohledového centra

 • dálkový monitoring EZS (elektronická zabezpečovací signalizace)
 • dálkový monitoring EPS (elektronická požární signalizace)
 • dálkový monitoring CCTV (kamerový systém)
 • kontrola stavu objektu výjezdovou jednotkou
 • zajištění pachatele výjezdovou jednotkou
 • kontrola pohybu osob (zaměstnanců) v objektu
 • monitoring uzamykání objektu (kontrola elektronického zakódování objektu v dohodnutém čase)
 • zajištění objektu proti vzniku dalších škod
 • služba TÍSEŇ – rychlé přivolání pomoci
 • střežení automobilů pomocí sytému GPS

 

Fyzická ostraha

Fyzická ostraha je nejvíce používaný způsob ochrany veřejných prostor, ale zároveň je nejméně efektivní. Efektivita fyzické ostrahy se zvyšuje v propojení s bezpečnostními technologiemi a bezpečnostní logistikou. Díky spojení techniky a lidského faktoru lze zpravidla dosáhnout rozumných finančních nákladů a vysoké efektivity.

 

EZS – el. zabez. systémy

Jednou ze služeb, které vám naše bezpečnostní agentura nabízí, je poskytování služeb v oblasti elektronických zabezpečovacích systémů. Navrhneme vám kompletní ochranu a monitorování vašeho domu, bytu či dalších objektů.

Jsme držiteli platných certifikátů k zajištění odborné montáže EZS. V našem týmu pracují odborníci určeni k montážím bezpečnostních systémů. Tito technici jsou vybaveni nejmodernější technikou a bez problémů provedou jakoukoliv montáž elektronického zabezpečovacího systému.

V případě zájmu o elektronický zabezpečovací systém si domluvíme nezávaznou návštěvu místa a posoudíme prostory a potřeby k zabezpečení. Společně projednáme vaše očekávání a účel, pro který uvažujete o pořízení zabezpečovacího systému. Po zhodnocení místních podmínek navrhneme nejvýhodnější řešení, jež bude splňovat vaše požadavky. Na základě těchto požadavků a zjištěných skutečností pro vás zpracujeme podrobnou cenovou nabídku na dodávku optimální zabezpečovací sestavy včetně montáže. Součástí nabídky je technická specifikace nabízených zařízení a cenový rozpočet.

Zpracování nabídky je zdarma a je nezávazná.

Budete-li s naší nabídkou spokojeni, domluvíme se na termínu montáže. Jsme připraveni vyjít vám maximálně vstříc, a pokud bude potřeba, montujeme i o víkendech.

V dohodnutém termínu vám komponenty zabezpečovacího systému dopravíme a bude zahájena samotná montáž. Po jejím dokončení technici celý systém vyzkoušejí. Samozřejmostí je také úklid po montáži. Náš technik vám vysvětlí fungování a ovládání zabezpečovacího systému a zodpoví vaše případné dotazy.

Záruční a pozáruční servis

Zajišťujeme záruční i pozáruční servis, takže v případě technických potíží jsme vám plně k dispozici a případné závady nebo nedostatky rychle odstraníme.

 

CCTV/IP kamerové systémy

CCTV tvoří důležitou součást pasivní ochrany a využívá se také ke sledování technologických procesů, pohybu osob a vozidel, kontroly přístupu apod. Naše firma se zabývá montáží CCTV jak pro komerční objekty, tak i pro domácnosti.

Jsme držiteli platných certifikátů k zajištění odborné montáže CCTV. V našem týmu zaměstnáváme odborníky, kteří jsou přímo určeni k montážím kamerových systémů. Disponují nejmodernější technikou a bez problémů provedou jakoukoliv montáž kamerového systému.

Veškerou námi nabízenou techniku pro kamerové systémy jsme schopni dle vašich požadavků odborně nainstalovat na místo určení, kompletně zprovoznit a nastavit pro přístup do systému prostřednictvím internetu. V případě potřeby zajistíme připojení zabezpečovacího systému na PCO (pult centralizované ochrany).

Pokud máte zájem o spolupráci s námi, domluvíme si nezávaznou návštěvu místa určeného ke sledování. Po zhodnocení místních podmínek navrhneme nejvýhodnější řešení, jež bude v souladu s vašimi požadavky. Na základě těchto požadavků a zjištěných skutečností pro vás bezplatně zpracujeme podrobnou cenovou nabídku.

Budete-li s naší nabídkou spokojeni, dohodneme se na termínu montáže. Jsme připraveni vyjít vám maximálně vstříc, takže pokud bude potřeba, pracujeme i o víkendech.

V dohodnutém termínu vám komponenty kamerového systému dopravíme a zahájíme samotnou montáž. Technici po dokončení montáže odzkoušejí funkčnost celého systému. Samozřejmostí je také úklid po montáži. Náš technik vám objasní fungování a ovládání kamerového systému a zodpoví vaše případné dotazy.

Záruční a pozáruční servis

Zajišťujeme záruční i pozáruční servis, takže v případě technických potíží jsme vám plně k dispozici a případné závady nebo nedostatky rychle odstraníme.

 

Recepční služby

Recepční služby poskytujeme tam, kde je vyžadována informační služba, zejména pro návštěvníky a nájemce objektů. Jedná se převážně o hotely, administrativní budovy, průmyslové objekty, informační kanceláře a sportovní a kulturní centra.

Recepční služby zajišťujeme v rozsahu 24 hodin denně 7 dní v týdnu nebo dle přání a potřeb klienta.

Naše recepční služby jsou dostatečně přizpůsobeny k tomu, aby adekvátně zasáhly v případě ohrožení bezpečnosti. Kromě běžné náplně práce, jako je evidence návštěv a hovorů nebo poskytování informací, mohou recepční vykonávat také monitoring bezpečnostních kamer.

Při výběru pracovníků klademe důraz především na komunikační schopnosti, znalosti administrativy a práci na PC na uživatelské úrovni. Naši zaměstnanci procházejí řadou školení, jež zvyšuje jejich profesionalitu a neméně i loajalitu ke klientovi.

Recepční služba zpravidla zajišťuje:

 • evidenci návštěv, popř. její uvádění ke klientovi,
 • zajištění informačního servisu,
 • evidenci vjezdu a výjezdu vozidel,
 • výdej a příjem klíčů,
 • obsluhu telefonní ústředny,
 • rezervace společenských a jednacích prostor,
 • obsluhu docházkových systémů a vedení docházkové evidence,
 • monitoring kamerového systému a obchůzkovou činnost v nočních hodinách,
 • převzetí příchozí pošty, třídění a předání adresátům atd.

 

Pořadatelské služby

Pořadatelské služby jsou využívány jak při malých společenských aktivitách, tak i při různých velkých kulturních a sportovních akcích, výstavách, festivalech apod., kde je vysoká koncentrace lidí, a je tedy nutné zajistit bezpečnost a ochranu všech účastníků akce – jak účinkujících, tak návštěvníků.

Při práci čerpáme ze svých bohatých a mnohaletých zkušeností.

Naši proškolení pracovníci se starají o bezproblémový průběh akce. Součástí zabezpečení je poskytnutí informačního servisu.

Tuto službu je možné vykonávat v civilním nebo společenském oděvu – dle potřeby a druhu pořádané akce. Samozřejmostí je vysoká profesionalitaloajálnost a odbornost, která je pro zabezpečení takových akcí nezbytná.

 

Hlavní činnosti pořadatelské služby

 • Vstupní kontrola
  • zaručuje, že se na dané akci budou pohybovat jen pozvaní nebo jinak angažovaní lidé,
  • kontroluje vjezd a výjezd automobilů do/z určených prostor,
  • hlídá oprávněný vstup osob do vyhrazených prostor.
 •  

 • Bezpečnostní a pořádkový dozor
  • zajišťuje všeobecný pořádek a zabraňuje jakýmkoliv výtržnostem,
  • podílí se na zabezpečení veřejného pořádku a bezpečí všech zúčastněných osob,
  • kontroluje výskyt neoprávněných předmětů,
  • má na starost koordinaci davu lidí,
  • sleduje chování osob v určeném prostoru.

 

Zásahová jednotka

Skupina speciálně vyškolených zaměstnanců vyčkávajících na pokyn dispečera PCO k okamžitému výjezdu na narušený nebo napadený objekt. Jedná se o mobilní složku ostrahy, která může vykrývat několik objektů najednou. Zpravidla zasahuje pouze v situacích napadení objektu nebo v případě, že strážce nemůže danou situaci řešit sám a potřebuje pomoc.

 

Převoz cenin

Naše společnost zajišťuje také převozy peněz či přepravu cenin. Pro přepravu peněžních hotovostí či cenin jsou určeni zvláště zkušení a vycvičení pracovníci fyzické ochrany, kteří pro výkon této služby prošli speciálním školením, a jsou tak připraveni zvládnout tuto službu dokonale. Mají oprávnění pro nošení střelné zbraně, se kterou rovněž provádějí výkon služby.

Při takto rizikových činnostech je naprostou samozřejmostí monitoring vozidla zajišťující převozy peněz či přepravy cenin. Stejně tak jsou monitorováni i jednotliví pracovníci, kteří přepravu zajišťují.

Peníze v hotovosti a jiné hodnoty přepravujeme jen způsobem a trasami, které určuje vedení naší firmy. Doprovod peněžních hotovostí a jiných přepravovaných hodnot zabezpečují pracovníci ve služebním stejnokroji, vybaveni potřebnými technickými prostředky.

Přepravy hotovosti a cenin uskutečňujeme 24 hodin denně 7 dní v týdnu.